Seanfhocail na h-irise

Seanfhocail na h-irise: An rud is annamh is iontach. 

“On rud is on-uv is een-toch”

“What’s rare is wonderful”

            Tárlaíonn rudaí chomónta gach lá nach bhfeicimid. Má dhirímid ar ár dtimpeallacht ar feadh seal ghairid, seans ann go bhfeicfeá rud éigin iontach nach bhfeiceann tú de ghnáth. Is annamh an rud é beagáin aird a thabhairt - is iontach an rud é chomh maith.