Scór: sásamh ráthaithe

Le teacht an gheimhridh níl ach rud amháin ar intinn go leor daoine timpeall na tíre: Scór. Tá an t-am den bhliain tagtha; tá sráidbhailte beaga ar fud na tíre, a ndéantar dearmad orthu i rith na bliana ar fad, ag glanadh halla an pharóiste chun fáilte a chur roimh cheoltóirí, aisteoirí, rinceoirí agus amhránaithe amaitéaracha. Agus le comóradh 40 bliain na heagraíochta, is cinnte gur bliain an-tábhachtach é seo do Scór.Bunaíodh Scór i seomra beag i gContae Chorcaí sa bhliain 1969 nuair a thug Derry Gowen faoi deara nach mbíodh rud ar bith le déanamh i Mainistir Fhear Maighe ná in áiteanna eile a luaithe is a bhíodh Cluichí Ceannais na hÉireann thart. Bhí sé ag iarraidh fo-eagraíocht de chuid an CLG a bhunú a thabharfadh an deis do dhaoine páirt a ghlacadh sa phobal agus dathanna a gclubanna orthu. Bealach ab ea é chun an cultúr Gaelach a chur chun cinn nuair a bheadh sé rófhuar é a dhéanamh ar an bpáirc peile. Chuir sé tús leis na comórtais ina chontae féin agus, sar i bhfad, bhí gach contae sa tír ag glacadh páirt ann.Sa lá atá inniu ann tá ocht gcuid de Scór: Rince Foirne, Amhránaíocht Aonair, Ceol Uirlise, Athiriseoireacht, Bailéad Ghrúpa, Tráth na gCeist, Nuachleas agus Rince Seit. Glacann iomaitheoirí óga páirt i Scór na nÓg, a bhíonn ar siúl idir mí Deireadh Fómhair agus Mí Feabhra, agus glacann daoine fásta páirt i Scór Sinsear, a bhíonn ar siúl idir mí Eanáir agus mí Aibreáin.Is álainn an rud é a fheiceáil: an diabhlaíocht i súile an déagóra agus é ag smúrthacht thart timpeall an halla, súil amháin ar a thuismitheoirí atá, le cúnamh Dé, ina suí agus ag baint taitnimh as na hamhráin aonair (a mbíonn cúpla scór véarsa iontu de ghnáth) agus sé ag iarraidh í a phógadh. Nár tharla sé dúinn ar fad? Ó a Shorcha! Is iomaí déagóir a théann go babhta Scóir sna Dúnta nó i mBiorra nó cibé áit agus nach féidir a rá cé a bhuaigh na comórtais. Dar leis an déagóir ámharach, is eisean príomhbhuaiteoir na hoíche agus an shift faighte aige.Chomh maith leis an rómáns a bhaineann le Scór, is féidir an rómánsachas a bhrath ann freisin. Is mó bua uile-Éireann atá ag Contae Liatroma ná an chuid is mó de na contaetha eile. Is mór an éacht é seo do chontae chomh beag sin nár bhuaigh Sam Mag Uidhir ná Liam Mac Cárthaigh riamh agus léiríonn sé an neart a bhíonn ag an bpobal nuair a thagann daoine le chéile ann.Ar an iomlán, is iontach an cineál siamsaíochta é Scór. Agus is mór an difríocht caighdeáin idir na chéad babhtaí i, cuir i gcás, gContae Luimnigh agus na craobhchomórtais. Is taitneamhach an rud é féachaint ar nuachleas ar ard-chaighdeán ar nós an ceann a bhí ag Coill an Chlochair (Tír Eoghain) a bhuaigh Craobh Uile-Éireann i gCill Áirne anuraidh i Scór Sinsear. Ach d’fhéadfadh nuachleas neamhullmhaithe a bheith lán chomh siamsúil le ceann maith nach ndéanfadh na haisteoirí dearmad ar a gcuid líne ann. Is éard atá speisialta faoi Scór ná an t-amaitéarachas. Is é an sult a bhaintear as páirt a glacadh sna comórtais in éineacht le do chomharsana an príomhbhua atá le fáil.Mar sin, má’s rómáns atá uait, nó rómánsaíocht, nó, go simplí, tacaíocht a thabhairt do do chlub CLG áitiúil gan a bheith buartha faoin drochaimsir, bí ag faire amach do na chéad babhtaí Scóir i do chontaesa.~~~Gluais:Mainistir Fhear Maighe: Fermoyathiriseoireacht: Recitationsnuachleas: novelty actag smúrthacht thart: prowling aroundrómáns: romancerómánsachas: romanticismdeasgnáth cúplála: mating ritual