Idir damhsa scuaibe, Gaeilgeoirí ón tSiombáib, reigé agus na Rubberbandits, léiríonn Méabh Ní Thuathaláin go bhfuil i bhfad níos mó i gceist leis an Oireachtas ná rince ar an sean-nós.

Bhailigh idir óg agus aosta i gCill Airne ag Oireachtas na Samhna i mbliana. Ócáid spleodrach is ea an tOireachtas ina dhéantar ceiliúradh ar chultúr na nGael. Leanann an fhéile le traidisiún a mhair na céadta bliain ó shin in Éirinn. Tagann filí, scéalaithe, amhránaithe, damhsóirí, ceoltóirí agus muintir an phobail le chéile ag an Oireachtas, díreach mar a rinne na glúine Gael a d’imigh romhainn.

Seans gurb é an ghné is suntasaí den fhéile ná go gcothaítear atmaisféar na Gaeilge, go gcloistear an Ghaeilge á spalpadh amach ar bhonn níos forleithne. Meallann an fhéile Gaeilgeoirí le chéile ó gach cearn den tír agus ar feadh aon dheireadh seachtaine amháin ceapfar gurb é an Béarla, ní an Ghaeilge, mionteanga na tíre seo!
Is ar an Aoine a thagann na sluaite de ghnáth agus b’amhlaidh a tharla i mbliana. Craoladh an clár raidió Rónán Beo tráthnóna dé hAoine ó lobbaí Ostán Ghleann an Iolair, áit inár thit mórchuid de na himeachtaí amach. Níl a leithéid ann agus Rónán Mac an Bhuí le fuinneamh a dhúiseacht agus buzz a chothú. Bhí scoth na gceoltóirí, amhránaithe, damhsóirí agus cumadóirí ceoil ar an chlár. Réamhléiriú iontach a bhí ann don mhéid a bhí le teacht an oíche sin ag an Cabaret Craiceáilte.D’eagraíodh clár den scoth i mbliana le breis agus céad imeacht idir chomórtais ceoil, amhránaíocht agus damhsa ar an sean-nós, scéalaíocht, filíocht, ceolchoirmeacha, seoltaí leabhair, díospóireachtaí agus a thuilleadh fós. Ní mór a luaigh go bhfuil clár sóisialta ag na Gaeil iad féin – cóisireacht, craic, ceol agus comhrá oíche go maidin thar an deireadh seachtaine ar fad.

Tá an Cabaret á reáchtáil agus á chur i láthair ag  Rónán Mac an Bhuí le hos cionn trí bliana anuas agus tá sé ag dul ó neart go neart. Ócáid mhíosúil den scoth atá ann, a thugann ardán do cheoltóirí Gaelacha agus d’amhránaithe idir nua-aimseartha agus traidisiúnta. I measc siúd a bhí ar stáitse ag an gCabaret Craiceáilte i gClub na Féile, bhí na Rubberbandits, na Dirty 9’s agus an grúpa ska agus reigé Bréag.

Bhí na Rubberbandits thar a bheith greannmhar agus b’iontach an radharc é iad a fheiceáil ar stáitse ag ceol amach i nGaeilge. Bhí scoth na gige ag Bréag chomh maith. Spreag fuaim iomlán an bhanna práis daoine chun damhsa agus lean an t-atmaisféar bríomhar fuinniúil le linn na hoíche. Chuir na mic léinn go mór leis an atmaisféar, iad gléasta suas in éadaí bréige d’Oíche na Mac Léinn a bhí ar siúl níos luaithe san oíche. Chaith mé féin seal den oíche ag damhsa le leon baineann agus cáca milis agus cuma iontach orthu!

Chuaigh Tura Arutura go mór i bhfeidhm ar an lucht féachana chomh maith. Fear gorm as an Siombáib atá ag foghlaim na Gaeilge agus atá a chur faoi le blianta i mBéal Feirste. Is damhsóir é agus bhunaigh sé stiúideo damhsa i lár chathair Bhéal Feirste ina mbíonn ceardlanna hip-hop agus damhsa uirbeach á reáchtáil aige trí mhéan na Gaeilge.

Ghlac sé páirt i gComórtas Amhrán Nua-Chumtha an Oireachtais i mbliana agus d’éirígh go hiontach leis. Bhí sé suas ar an stáitse níos mó ná uair amháin le meascán den damhsa nua-aimseartha agus damhsa ar an sean-nós. B’ardú chroí é le fírinne. Fear nach raibh aon ghaol aige le hÉirinn sula dtáinig sé agus a chuireann an oiread spéise i gcultúr na tíre. Fear a thuigeann go bhfuil tábhacht leis an teanga agus a dhéanann iarracht ghníomhach í a úsáid, rud nach ndéanann cuid mhaith do mhuintir na tíre. Is spreagadh é dúinn ar fad, go háirithe do dhaoine nach mbacann leis an Ghaeilge a fhoghlaim nó níos measa fós, nach n-úsáideann an teanga agus í ar a dtoil acu.

D’fhág slua ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath tráthnóna dé hAoine i dtreo Chill Airne agus is cinnte go raibh am ar dóigh acu nó bhí cúis áirithe ceiliúrtha ann do mhic léinn UCD. Tháinig Aindriú Ó Faoláin agus Eoin Ó Murchú amach sa chéad duais i gcomórtas díospóireachta Gael Linn roimh Choláiste Phádraig a thóg an dara háit.

Bealach iontach is é an tOireachtas le haithne a chur ar dhaoine a bhfuil Gaeilge acu, le casadh le cairde nua agus le cultúr na nGael a bhlaiseadh. Páistí agus sean-dhaoine i mbun damhsa na scuaibe, seisiúin ceoil sna hionaid éagsúla agus amhránaíocht ar an sean-nós á cloisteáil ar fud na háite! B’iontach na cuimhní iad agus b’iontach an deireadh seachtaine é. Is i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall a bheas Oireachtas na Samhna 2012 agus bí cinnte nach gcailleann sibh amach air!