Píosa Gaeltachta san ollscoil

Táthar ag glacadh anois le hiarratais ar áiteanna ar Scéim Chónaithe Bhord na Gaeilge (BnaG) san ollscoil don bhliain acadúil atá romhainn. Rinne mise roinnt fiosrúcháin faoin scéim seo agus faoina mbíonn ar siúl ag mic léinn na scéime ar son na Gaeilge i gCOBÁC.Cuireadh tús leis an Scéim sa bhliain 2000 le ceathrar mac léinn agus, i mbliana, tá 24 áit ar fáil do mhic léinn. Is éard is aidhm leis an tionscadal seo ná an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hollscoile trí imeachtaí éagsúla a eagrú i rith na bliana.Cónaíonn na mic léinn seo le chéile i dteach i Merville agus is as gach cearn den tír dóibh, mar a mhíníonn Oifigeach Gaeilge BnaG, Clár Ní Bhuachalla. “Is as contaetha uile na hÉireann iad, ón nGaeltacht agus ón nGalltacht, ó Ghaelscoileanna agus ó scoileanna lán-Bhéarla.”Bhí Máire Ní Dhonnchadh, mac léinn Tréidliachta as Loch Garman, ar Scéim na bliana seo caite agus deir sí gur iontach an rud é do mhic léinn a bhfuil grá acu don Ghaeilge. “Bhí idir chainteoirí dúchais agus dhaoine gurb as an nGalltacht dóibh ar an Scéim agus bhí spiorad pobail maith ann toisc go raibh gach aon duine againn ag iarraidh an teanga a chur chun cinn.”Molann Clár Ní Bhuachalla go hard na hiarrachtaí a dhéanann lucht na Scéime ar mhaithe leis an nGaeilge. “Is daoine iad seo atá fuinniúil, a bhfuil an-tallann acu agus atá tiomnaithe le cur chun cinn na teanga.” Deir sí freisin go dtugann an ollscoil an-tacaíocht do na mic léinn seo a chuid scileanna a úsáid agus a fheabhsú.“Tá modúl ann le dhá bhliain anuas gur féidir leis na mic léinn tabhairt faoi faoin gcuraclam Horizons ina múintear scileanna eagrúcháin agus cumarsáide a chabhraíonn leo agus iad ag eagrú imeachtaí timpeall na hollscoile. Faigheann siad creidiúintí ó Scoil na Gaeilge chuige sin.”Maíonn Clár gur do gach duine atá an Ghaeilge i gCOBÁC, ní hamháin do mhuintir na Scéime. Cruthaíonn mic léinn na Scéime spiorad comhluadair mórthimpeall na hollscoile i measc na mac léinn ar fad. D’eagraigh siad comórtas peile ag tús na bliana do lucht Merville chun mic léinn idirnáisiúnta chomh maith le mic léinn Éireannacha a thabhairt le chéile trí mheán na Gaeilge. An mhí seo caite bhí comórtas tallainne ann agus d’eagraigh siad seó faisin freisin.”Tá Clár ag súil le hiarratais ó scoth na mac léinn arís i mbliana. “Táimid ag lorg daoine atá toilteanach a bheith páirteach in imeachtaí seach-churaclaime agus a bheidh in ann a gcuid scileanna cumarsáide agus ceannaireachta ar mhaithe le cur chun cinn na teanga.”Deir sí freisin go bhfuil fáilte roimh gach aon mhac léinn san ollscoil páirt a ghlacadh in imeachtaí Bhord na Gaeilge: “Bímid i gcónaí ag iarraidh pobal na Gaeilge a leathnú ar an gcampas. Tá fáilte roimh chách, daoine atá ar bheagán Gaeilge agus daoine atá ar mhórán Gaeilge, freastal ar na Lóin le Gaeilge, ar na hoícheanta caidrimh agus ar ranganna de chuid an Bhoird chun an teanga a fhoghlaim.”GLUAIS: spiorad pobail/ spiorad comhluadair: community spirittiomnaithe: dedicatedscileanna eagrúcháin agus cumarsáide: organisational and communicative skillsceannaireacht: leadershipa leathnú: to widen