Piain i mo ghuta; Ca bhfuil an fhada?

Is fíor le rá go bhfuil caidrimh iontach difrúil agusdeacair ag an tír seo agus an teanga dúcháis, go h-áirithe nuair a baineann sélenár gcuid ainmneacha. Deirfinn go bhfuil an t-ádh orm nach bhfuil fadaí arbith i mo ainm, ach ní cheart go mbeidh an mothúcháin sin agam faoi an teangaagus an dóigh a úsaidtear ainmneacha go poiblí agus go príobhaideach. Tá sésoiléir le fheiceáil as cúpla de na modhannaí ina bhfuil comhlachtaí ar fud fadna tíre ag deighleáil leis an teanga agus iad ag déanamh a chuid gnó. I cúplagcasannaí, is féidir linn a rá nach bhfuil aon meas ar bith acu ar an teangaagus ainmneacha daoine. Is fadhb seo a táispeannain an meoin atá ag anghnáth-phobail taobh amuigh de muintir le Gaeilge.

Is é an cás is cáiliúla de seo, deirfinn, nó i 2016 nuair abhí fadhb ag bean óg darbh ainm Caoimhe Ní Chathail lena h-ainm ar an seirbhísfón 3. Níor scríobh an comhlacht a h-ainm i gceart ar a gcuid foirmeacha agustéacsanna chuicí. Nuair a chuir sí an fadhb chuig an líne cuidiú de custaméirí,dúradh léithe go raibh polasaí acu gan an fada a úsaid agus iad ag deighleáille ainmneacha daoine. Chuir Caoimhe an eolas seo ar líne ar Twitter, agus igceann cúpla uair bhí an nuacht seo feicthe ag na mílte thart ar an tír. Bhíconspóid ollmhór bainte leis an eolas seo a bhí curtha sa poiblí. Dúradh lecustaméirí go mbeidh an fadhb seo réiteach ach le tamall anuas tá custaméirí agfáil téacsanna ó an comhlacht le na h-ainmneacha mícheart arís. Deirfinn gobhfuil an fadhb go fóill ag custaméirí eile ach nach bhfuil morán daoine agcuir é ar líne le táispeain don nuacht agus don poiblí. Anois, níl mé ag rá gurcheart go gcuirtear achan uile sampla de seo ar an líne chun táispeaint céchomh olc is atá an fadhb, níl an modh nó an fuinneamh ag achan nduine adtarlaíonn seo daofa le chuir é go poiblí agus le deighleáil leis na daoine aran idirlíon. Mar a fheictear go minic, tá an meoin ag daoine nár cheart gobhfuil cuidiú ar bith den teanga ar scor ar bith, agus is doiligh an rud é ledeighleáil leis muna bhfuil cleactadh agat leis an idirlíon. Ach ag an amcéanna, ba cheart dúinne chuartú freagra as na comhlachtaí seo nach bhfuilsásta nó atá ró falsa chun aitheantas cheart a thabhairt do teanga an tír. Dambeidh an fadhb seo i tír ar bith eile san Eoraip nó thart ar an domhan, beidhconspóid ollmhór faoi ar fad na meán uilig. Ach mar gheall ar na smaointí atáag daoine sa tír seo faoi an teanga níl aon méid glacadh le na fadhbanna atá agdaoine le seo. Dúradh a lán daoine, 3 san aireamh, le na daoine a raibh nafadhbanna acu le athrú a gcuid ainmneacha go dtí an leagan Béarla. Da raibh seoan cás le duine le teanga ar bith, ní bheidh seo smaointí ar mar réiteach archor ar bith.

Ní hé seo an sampla amháin de seo ag tarlú agus níl sécomhlachtaí príobhaideach amháin atá ag déanamh seo. Tá comhlachtaí a bhuilairgead s’acu ag teacht as an rialtas ciontach do fadhbanna mar seo. Bhí daltasa Tríonoide darbh ainm Cúnla Morris ag cuartú cárta Leap úr don bliain úr.Rinne siad iarracht chun a ainm a chuir isteach, ach nuair a rinne siadiarracht an fada a chuir san ainm, níor lig an suíomh idirlíone daofa a ainm acuir isteach mar is gceart. Ag iarraidh fáil thart ar an fadhb seo, scríobhsiad “Cunla le fada” sa bocsa ar a bhfuil an ainm de dhith. In áit ag glac leisan eolas seo, phriontáil siad an frása seo go díreach. Chuirtear pictúr de seosuas ar an idirlíon agus arís, cosúil leis an cás le Caoimhe, bhí sé feicthe agna mílte i gceann tamall gairid fosta. Ní bhfuair Cúnla cárta úr agus tá orthugo fóill an cárta seo a úsaid ar an corás taisteal poblí. Ar a laghad docomhlachtaí ar nós 3, is féidir an leithsceal a úsaid gur comhlachtidirnáisiúnta é, ach le TFI, níl an leithscéal céanna acu ar aon nós. Táairgead ag teacht ó an rialtas le chuir na chártaí seo ar fáil agus níl siadabálta ainmneacha na daoine a úsaideann teanga an tír a chuir isteach i gceart.Is mór an trua é le feiceáil, déanfainn sé iontach deacair don pobail Gaelachaon meas a bheidh acu fhéin agus an meoin atá ag an tír acu.

Níl ach dóigh amháin chun an fadhb seo a réiteadh; agus sinan íomha atá ag comhlachtaí a athrú. Caithfidh siad an iarracht daoine a fáilisteach a bhfuil an teanga agus muna bhfuil siad abálta duine mar seo a aimsiú,ar a laghad ba cheart daofa chuir an rogha do daoine an fada a úsaid agus iadag líonadh amach foirmeacha ar líne. Ní dhéanann sé difir ar bith don comhlachtcén litreacha a úsaideann daoine agus iad ag clarú ach deanfainn sé difir mórdo na daoine atá ag iarraidh a ainmneacha a úsaid ar a gcuid foirmeacha. Tásúil mór agam go athraítear an meoin seo gan mhoill.