Go n-éirí an bóthar libh…

AG DEIREADH na seachtaine seo caite, fágfaidh mic léinn an choláiste seo slán le Belfield. Beidh cuid acu ag teacht ar ais tar éis an tsamhraidh ach, i gcás na scoláirí atá ag críochnú a gcéime beidh an chóisir thart agus caithfidh siad dul amach i dtreo an domhain mhóir. Chuir mise agallamh ar bheirt atá i ngeimhreadh a bhfochéime chun a gcuid tuairimí agus a gcuid mothúchán a phlé.Fear atá tar éis an-taitneamh a bhaint as an tréimhse atá caite aige i gCOBÁC is ea Eoghan Mac Gearailt, a rinne cúrsa sa Tráchtáil agus sa bhFraincis. Molann Eoghan an cúrsa a bhí á dhéanamh aige go hard: “Ní hamháin gur tháinig feabhas orm go hacadúil, ach bhí an cúrsa an-mhaith ó thaobh na forbartha pearsanta de freisin.”Deir sé chomh maith gur thuig sé an tábhacht a bhaineann le cothromaíocht a bheith ag mic léinn idir an obair chrua agus an saol sóisialta: “Aireoidh mé go mór uaim a bheith in ann dul amach i lár na seachtaine agus cúpla deoch a ghlacadh. Ní dóigh liom go mbeidh mé ábalta an nós sin a chleachtadh agus mé amuigh san Fhíordhomhan.”Tuigeann Eoghan go maith nach mbeidh sé ró-éasca airgead a thuilleamh san ‘Fhíordhomhan’ seo ach tá tuairimí láidre aige faoi conas mar ba chóir don lucht oibre aghaidh a thabhairt ar an gcúlú eacnamaíochta: “Is cinnte go mbeidh sé deacair fostaíocht a fháil sna blianta atá romhainn ach is éard is tábhachtaí ná a bheith dianseasmhach.”Molann sé chomh maith dearcadh dearfach i leith na hoibre: “Tá daoine ann a mheasann go bhfuil siad rómhaith do phostanna áirithe, gur ceist aicme é an saghas poist atá ag duine. Is fuath liom an dearcadh seo. Ba chóir, i dtréimhse mar seo, a bheith sásta le pé jab atá ar fáil.”Trasna an champais go dtí Caisleáin an Ruabhoic linn agus buailimid le Lisa Nic Anraí, a bhfuil deireadh ag teacht anois lena cúrsa sa Dlí. Tá straitéis dhifriúil aici: “Tá sé ar intinn agam fanacht ar an ollscoil go dtí go mbeidh an drochthréimhse seo thart. Beidh mé láncháillithe faoin am sin agus tá súil agam go mbeidh mé in ann fostaíocht a fháil ansin.”Seans go ndéanfaidh Ní Anraí máistreacht in ollscoil eile agus deir sí go n-aireoidh sí Belfield uaithi má fhágann sí é: “Bhain mise an-sult as mo chéim agus as a ndearna mé leis na cumainn. Is iontach an áit é seo; ba mhaith liom fanacht anseo go deo!”Pé dearcadh atá agat i dtaobh na hollscoile ní féidir a shéanadh gur mothúchánach an tréimhse é seo do na mic léinn a bheidh ag rá slán lena gcúrsa, le cuid mhaith daoine, leis na lachain. Seans go mbeidh cnapán i scornach an scríbhneora seo fiú.Gluais:fóchéim: undergraduate degreecothromaíocht: balanceAn Fhíordhomhan: the real worlddianseasmhach: persistentmothúchánach: poignant