Go hIfreann nó go Connacht

BUA STAIRIÚIL AG AN mBRASAÍL AG EURO 2012. Sin ceannlíne a bhainfeadh geit as mórán againn. Is cinnte go rachadh an mhór-roinn seo i mbun agóide dá dtabharfaí cead do Gilberto Silva (go maire sé an lá) agus dá chairde páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.Ar an dul céanna, tá roinnt mhaith Laighneach nach bhfuil sásta fáilte a chur roimh iománaithe na Gaillimhe i gCraobh Laighean. Ach an é go bhfuil eagla orthu nó an bhfuil cúis níos doimhne acu le bheith chomh mór sin i gcoinne an bhirt seo? Eagla, is dócha. Ach is amhlaidh atá cúiseanna eile leis an easpa fáilte.Le 120 bliain anuas tá contaetha ag tabhairt aghaidh ar na contaetha eile taobh istigh dá gcúigí féin. Is féidir leis an gceithre sheaimpín a bheith bródúil as a mbua agus, ansin, is féidir leo dul san iomaíocht chun Craobh Uile-Éireann a bhuachaint. Is ag an bpointe seo go bhféadann gach contae aghaidh a thabhairt ar a chéile, iad ar fad sa tóir ar Chorn Liam Mhic Cárthaigh.Sa lá atá inniu ann, is luaithe a thosaíonn an craobh seo chun freastal ar chontaetha ar nós Gaillimh agus iad siúd a chailleann in aghaidh fhoireann mhaith ó dheas (cuir i gcás Port Láirge i mbliana).Is iontach an comórtas é seo, Craobh Uile Éireann, sa mhéid go bhféadfadh contae ar bith sa tír é a bhuachaint. Ach níor cheart go bhféadfadh contae ar bith Corn Uí Chaoimh a bhuachaint. Tá muintir Chúige Laighean an-bhródúil as an gcomórtas seo agus is leosan é. Tá sé de dhualgas orthu cultúr an CLG a chaomhnú.Tá dualgas ag CLG na Gaillimhe chomh maith. Ba chóir dóibh tacaíocht a thabhairt don iománaíocht i gCúige Chonnacht. Ó theacht na mílaoise níor imir iománaithe na Gaillimhe cluiche ar bith i gCraobh Chonnacht. Ach i 1998, ní raibh ach aon phointe déag idir iad agus Ros Comáin i gCluiche Ceannais an chúige. Ba chosúil go bhfuair an comórtas bás go tobann san iarthar.Má tá Gaillimh ag iarraidh draíocht na craoibhe cúige a fháil ar ais caithfidh siad obair i gcomhar le Comhairle Chonnacht chun an spórt a chur chun cinn sa chúige. Ná déanaimis dearmad gurbh iad iománaithe Mhaigh Eo an t-aon dream amháin chun an lámh in uachtar a fháil ar an Iarmhí i Roinn 2 na Sraithe i mbliana.Dá dtabharfadh Contae an Fhraoigh aghaidh ar fhoireann na Gaillimhe an bhliain seo chugainn is cinnte go gcaillfidís go trom. Ach, ar a laghad, bheadh sé ina chéim sa treo ceart. B’fhéidir, taobh istigh de deich mbliana nó mar sin, go bhféadfaimis féachaint ar chluiche ceannais spleodrach paiseanta ina mbeadh dhá fhoireann a bheadh ag iarraidh an bród a bhaineann le craobh chúige a bhuachaint a bhaint amach.Maidir leis an am i láthair, is féidir le buachaillí Ger Loughnane a bheith ag súil le samhradh fada de Chraobh Uile-Éireann. Agus muna dtaitníonn sé sin leo gheobhaidh siad a seans chun aghaidh a thabhairt ar Áth Cliath agus ar Chill Chainnigh i Roinn 1 na Sraithe, comórtas a mbaineann an-tábhacht leis le blianta beaga anuas. Ach ní féidir leo a gcairde san iarthar a thréigean. Mar is beag cara atá acu sa chúige seo.~~~Gluais:agóid: protestLaighneach: Leinsterpersoni gcoinne an bhirt: against the moveCorn Uí Chaoimh: Rob O’Keeffe Cup (presented to Leinster Hurling Champions)Contae an Fhraoigh: The Heather County, Mayo