Le déanaí tá iris nua as Gaeilge tar éis foilsiú, ach ní haon gnáth iris atá ann.
Is iris ar líne é agus, iris pornaghrafach. Thánaig an smaoineamh ó grúpa
daltaí meán timpeall na tíre, bhunaigh siad an iris don craic ach ag braith
ar rath a iris, b’fhéidir go dtiocfaidh plean fadtéarma as. Ón bhfoilsiúchán
áfach, tagann ceisteanna chun cinn; cé comh tábhachtach is atá ról an
Ghaeilge i bpop chultúr, agus an é iris pornaghrafach an slí is fearr chun
úsáid na teanga a chur chun cinn?

Níl ach  mion ról an Ghaeilge i bpop chultúr faoi láthair, ach tá ról aici ann
agus tá an ról ag fás. Tá coincheap ait ann, gur gá don Ghaeilge a bheith
“cool”, agus faoi láthair nach bhfuil sí. Is fíor ait an rud é a rá go bhfuil
stádas sóisialta ag baint le teanga Is minic a feictear ar an nGaeilge mar ábhar
seanfaiseanta, traidisiúnta, atá oiriúnach do amhránaíocht sean nós,
bothántaíocht timpeall na tine agus scéalta don shaol atá thart. Ach de bharr
gur teanga beo atá ann, cén fáth nach féidir léi a bheith páirteach i bpop
chultúr na tíre. Bliain i ndiadh bliana taifeadtear dlúthdhiosca le amhrán as
Gaeilge air, ó cheoltóirí Éireannach, tá raidió Rí-Rá ann, leabhair foilsithe
in nGaeilge agus rud amháin eile, ach is minic nach tugtar an aithint chéanna dóibh.
Is é an rud faoin nGaeilge sa pop cultúr ná, de barr an mionlach a labhraínn Gaeilge,
is iad an mionlach céanna go mbeidh a fhios acu cá bhfuil an Ghaeilge ar fáil. Tá sé
seo ag athrú áfach, le fás Seachtaine na Gaeilge thar na blianta (go b’fhiú Coicís na
Gaeilge a glaoch anois uirthi) tá suim sa Ghaeilge scaipthe do dhaoine nach raibh ach
cúpla focal acu. Páirt mór de phop chultúr is ea na féasta ceoil a tharlaíonn i rith an
tsamhraidh agus i mbliana tá féasta trí Ghaeilge ar siúl i bhfoirm Ravelóid, cé nach
mbeidh gach uile amhránaí nó bána ceoil ag canadh as Gaeilge, is í téama an
féasta an Ghaeilge a chéiliúradh.

Ag an am céanna, d’fhéadfadh go mbeadh ról níos tábhachtaí agus níos lárnaí ag an Gaeilge
i bpop chultúr. Ní cheart go mbeadh an fócas ar fad ar an nGaeilge i Seachtaine na Gaeilge
amháin. Ach tá meon ann I measc roinnt daoine nach bhfuil luach ann sa Ghaeilge agus nach
fiú airgead a chaitheamh ar cur chun cinn teanga nach féidir le éinne eile a thuiscint. Leis an
meon seo, stopfar rath an Ghaeilge agus  ní mhúsclaítear daoine a gcuid tailin leis an teanga
a úsáid chun cuidiú leis an Gaeilge sa pop chultúr. In ainneoin an meon diúltach ag daoine
áirithe, tá an ról ag fás, agus má cuirtear an ról chun cinn in ollscoileanna, i mean scoileanna
agus thar an mean cumarsáide go ginearálta, d’fhéadfadh an mion ról a athrú go ról suntasach