Gaeilgheansaí: An-tóir ar gheansaí trí Ghaeilge.

Tá deis faighte ag Gaeilgeoirí éadaí a cheannach lenár dteanga álainn scríofa orthu.

I mí Eanáir 2018 bunaíodh comhlacht nua darbh ainm Gaeilgheansaí. Geansaí de gach dath faoin spéir atá ar fáil leis na focail “tá Gaeilge agam” orthu. Le déanaí tá an-tóir ar an nGaeilge ar na meáin shóisialta agus léiríonn sé seo an tsuim atá ag go leor daoine ar ár dteanga dhúchais. Bunaíodh Cecily Nic Cionnaith an comhlacht nua seo. Theastaigh rud éigin simplí uaithi chun a bród agus a cumas sa Ghaeilge a léiriú. “Cé go bhfuil an Fáinne agam, theastaigh rud éigin a d’fhéadfainn a chaitheamh gach lá go héasca. Rinne mé roinnt taighde agus cheap mé go raibh bearna sa mhargadh d’earra simplí nua-aimseartha do Ghaeilgeoirí bródúla agus is as sin a rugadh Gaeilgheansaí.”

Chreid sí go raibh rud éigin nua-aimseartha ag téastáil agus bhí an ceart ar fad aici. D’éirigh thar barr leis an gcomhlacht. Bhí daonra na hÉirinn an-sásta gur tháinig an faisean seo chun cinn. Anois tá seans ag Gaeilgeoirí na tíre seo éadaí a cheannach lenár dteanga álainn scríofa air agus mo bhuíochas le Cecily Nic Cionnaith don deis seo a thug dúinn. Faoi láthair tá Máistreacht á dhéanamh aici sa Ghaeilge mar aon le Gaeilgheansaí a réachtáil. Tá leathanach ag Gaeilgheansaí ar Instagram áit ina mbíonn sí ag déanamh fógraíochta agus ag chur an Ghaeilge chun cinn. Beagnach gach uile lá bíonn ceacht beag curtha suas aici ar líne chun cabhair a thabhairt do haon duine atá ag iarradh Gaeilge a labhairt. Is bean ghnó amach is amach atá inti agus níl cuma ar bith uirthi go bhfuil sí ag dul a stad.

An teideal atá in éineacht leis na geansaí ná “Eadaí as Gaeilge chun bród a léiriú. Sin an phríomh fheidhm atá ag na geansaí seo. Bealach eile dúinn lenár mbród don theanga a léiriú.” Tá éilimh ollmhór ar na geansaí seo go háirithe i measc na mic léinn ollscoile. Bíonn siad le feiceáil ar fud na háite i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Is iontach an smaoineamh a bhí ag Cecily Nic Cionnaith na geansaí seo a chur chun cinn. Bean ghnó amach is amach atá inti atá ag tabhairt tacaíochta don Ghaeilge. D’éirigh léi an chraobh a bhaint amach i gcomórtas Dragons Den in UCD leis na gaeilgheansaí. D’éirigh go hiontach léi agus is léir gur obair chrua ba bhun lena rath. Leis na hailt ar fad atá le fáil sa nuachtáin atá diúltach faoin nGaeilge nach deas an rud é go bhfuil comhlacht mar seo ag éirí níos láidre le himeacht ama. Ní raibh ach geansaí amháin le fáil ag an tús agus anois tá go leor roghanna ar fáil, T-léintí ina measc chomh maith.

Tá eolas faoin gcomhlacht tar éis scaipeadh ar na meáin shóisialta, Instagram ach go háirithe. Bhí ionadh ar Cecily Nic Cionnaith faoin bhfreagra a bhfuaireadar. “Bhí ionadh orm ag an tús as an suim a léirigh daoine agus ní raibh mé cinnte an éireoidh leis in aon chor. Tá ardán láidir ar Instagram anois don Ghaeilge agus chabraigh sin go mór leis ach caithfidh mé a rá go raibh aiseolas an-dearfach againn ón tús agus sílim go raibh rud simplí ag teastáil ó lucht na Gaeilge chun a mbród a léiriú.”

Le níos mó ná tri mhíle á leanúint ar Instagram ag Gaeilgheansaí ní iontas ar bith é go raibh deireadh díolta ann agus b’éigean dóibh athstocáil a dhéanamh. Tá na geansaí le fáil sa Siopa Leabhar ar Shráid Fhearcair chomh maith leis an suíomh gréasáin.

Ó thaobh na todhhaí de tá go leor i ndán do Ghaeilgheansaí dar le Cecily. “Tá pleananna suimiúla againn don todhchaí cinnte! Tá dearadh nó dhó eile againn le haghaidh éadaí ach freisin tá cúpla rud

eile nach mbaineann le héadaí inár n-intinn! Beidh seastán againn ag Oireachtas na Samhna freisin agus táimid ag súil go mór leis sin, chun buaileadh le daoine agus daoine a chur ar an eolas faoi Ghaeilgheansaí.

Tá Cecily mar shampla iontach de dhuine atá go hiomlán tógtha leis an nGaeilge. “Ní féidir liom mo shaol a shamhlú gan Ghaeilge. Is pribhléid mhór í dom a bheith ag caint le lucht na Gaeilge ar líne agus ag cur postálacha amach ar Instagram. Is í an teanga is fearr liom a úsáid agus bím á húsáid le mo chairde agus mé ag caint leo san fhíorshaol nó ar líne. Is teanga álainn í agus bím in ann mé féin a chur in iúl míle uair níos fearr as Gaeilge ná as Béarla mar sin tuigim go bhfuil an t-ádh liom go bhfuil sí agam.”

Anuas ar seo bíonn an Ghaeilge a chur chun cinn aici ar an leathanach Instagram do Ghaeilgheansaí. Ní hamháin go bhfuil geansaí trí ghaeilge a dhíol aici ach tá sí ag cur ceachta Gaeilge chun cinn ar an leathanach chomh maith. Ón tuiseal ginideach go nathanna cainte is mór an chabhair iad na ceachtanna atá curtha ar leathanach Gaeilgheansai. Ní hamháin go bhfuil na geansaí ag díol amach arís is arís ach tá feabhas ag teacht ar ár nGaeilge chomh maith.

Tá an tacaíocht don Ghaeilge ag dul i neart lá i ndiaidh lae agus le daoine mar Cecily Nic Cionnaith ag chur an Ghaeilge chun cinn don ghlúin óg níl aon imní orm faoi thodhcaí na Gaeilge. Tá guth faighte ag na Gaeilgeoirí arís agus tá an-spiorad sa phobal seo. Tá an spiorad sin le feiceáil ar leathanach Instagram Gaeilgheansaí. Na céadta duine ag seoladh pictiúir isteach dón leathanach. Pictiúir dóibh agus iad sa gheansaí le meangadh deas orthu. Lán le bród don Ghaeilge agus an Ghaeilge a chur chun cinn acu.

Tá mórtas cine a chur i réim arís. A bhuíochas do Cecily Nic Cionnaith leis an gcomhlacht iontach seo a bhunú agus an seans a thabhairt dúinn ár dteanga a chur chun cinn. Tá mé féin agus Gaeilgeoirí na tíre seo ag súil le todhchaí na Gaeilge agus todhchaí Gaeilgheansaí.