Cluiche beirte: Deiseanna na Gaeilge le linn Seachtain na bhFreisear ag COBÁC

Ar son an rúin: Embracing the Gaeilge Spirit on Campus

Ar son an rúin: Embracing the Gaeilge Spirit on Campus

Nuair a théann na mic léinn go cíocrach ar champas Coláiste na hOllscoile Átha Cliath (COBÁC / UCD) i rith Seachtain na bhFreisear, is iomaí taithí beomhar a chasann siad le. Ina measc, tá an seans ann iad féin a thumadh i dteanga luachmhar na Gaeilge agus an chultúr siúd a mhothú ag an am faoi láthair mar thaithí leithleach tairbheach i gcomparáid le taobh amuigh den champas. Sa chuid seo den alt a léiríonn go gcuimsíonn spiorad na Gaeilge ar ár gcampas, féachfaimid thart ar an bhfairsinge na failleanna na Gaeilge atá ar fáil ar champas i rith Seachtain na bhFreisear. 

Le linn Seachtain na bhFreisear, is é ceann amháin de na príomhaibhinní chun mic léinn eolas faoin nGaeilge a thabhairt dóibh féin ná a chur isteach ar bhallraíocht “Irish Soc” nó “Cumann Gaelach, mar is fearr aithne air. Imríonn an sochaí síorathraitheachl seo ról riachtanach i gcothú na Gaeilge, í a chur chun cinn ar champas agus grá, searc is gean a thabhairt di agus don chultúr a bhaineann leis an Gaeilge. Tá neart mór le rá ag an gCumann: a ábaltacht mic léinn as cúlraí éagsúla. Tá go leor mic léinn acu, a ghlacann ballraíocht i bpobal COBÁC, a thagann ó cheantair Ghaeltachta nó tá cúlra láidir Gaeilge acu. Buíochas mór le Dia, soláthraíonn “Irish Soc” ardán chun iad a scileanna Gaeilge is eolais a thaispeáint do dhaoine eile. 

Go hiondúil, tá mórán imeachtaí a óstálann Cumann Gaelach le linn Seachtain na bhFreisear. Riarann na himeachtaí seo ar ghaeilgeoirí agus iad siúd atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Tá réímse leathan eachtraí ar fáil, ó ranganna Gaeilge agus ciorcail chomhrá go maidineacha caife. Tugann an t-atmaisféir fáilteach an chumainn misneach ar éinne a bhaineann taitneamh agus tairbhe asti i dtimpeallacht chompordach agus neamhbhagrach, mar sin tá na himeachtaí inrochtana do núíosaigh. 

Ina theannta sin, maíonn COBÁC pobal spleodrach de ghaeilgeoirí, grúpa a theann a shíneann i bhfad thar theorainneacha an chumainn. Má tá sé trí eachtraí atá ar fáil do na tithe cónaithe, gar do Bhaile UCD, nó trí thonscadail ranga, nó trí ghníomhaíochtaí seach-churaclaimit, tá neart deiseanna ag na mic léinn an teanga a úsáid. Trí na deiseanna seo a lorg go gníomhach, is féidir le scoláirí a gcuid spéiseanna a leathnú agus a bheith níos oilte sa Ghaeilge.

In aghaidh an rúin: Dúshlán dúinn imeachtaí Gaeilge a fháil

Cé go bhfuil pobal na Gaeilge ar champas an-bheo agus teasaí, tá cúpla dua ann nuair a pléann muid faoina deiseanna na Gaeilge le linn Seachtain na bhFreisear. Níl ach an dheacracht chun tosaigh ná an méid imeachtaí teoranta le linn na seachtaine atá á dhéanamh trí mhéan na Gaeilge. Baineann an chuid is mó de na himeachtaí le linn Seachtain na bhFreisear agus na cumainn úsáid as Béarla mar mhéan chumarsáide, rud a chruthaíonn atmaisféir crua do ghaeilgeoirí. 

Is é dúshlán eile nach bhfuil go leor cumainn a úsáideann an Ghaeilge mar phríomhtheanga.. Cé gur achmhainn iontach é “Irish Soc” do dhaoine atá ag iarraidh an teanga a úsáid, tá spás ann i gCOBÁC do na cumainn na Gaeilge a fhás. Tá réimse ní ba leithne de cumainn Gaeilge uainn. Thabharfadh sé seo raon níos leithne spéise agus gníomhaíochtaí do scoláirí le hiniúchadh i nGaeilge.

I gcúpla cás, In some cases, d’fhéadfadh forlámhas an Bhéarla agus é ag plé le sochaithe mic léinn a dhíspreagadh ó bheith ag glacadh leis an nGaeilge mar mhodh sóisialaithe. Uaireanta is féidir le cur amach an Bhéarla an fonn chun an Ghaeilge a úsáid mar uirlis chumarsáide laethúil a scáthú. Ní bhaineann an cheist seo ach le COBÁC agus léiríonn sé treochtaí níos leithne i sochaí na hÉireann. Mar sin féin, is dúshlán é dóibh siúd ar mian leo an teanga a chothabháil agus a chur chun cinn.

I gcrích

Mar fhocal scoir, cé go bhfuil idir ghnéithe dearfacha agus diúltacha ag baint leis an bhfáil atá ar dheiseanna Gaeilge le linn Sheachtain na gCúrsaí i gCOBÁC, tá sé riachtanach do mhic léinn ról gníomhach a ghlacadh ina n-aistear teanga. Taobh amuigh de Sheachtain na nÓg, tá ról ríthábhachtach ag An Cumann Gaelach, cumann Gaeilge na hollscoile, i gcur chun cinn na Gaeilge ar feadh na bliana acadúla. Eagraíonn an  imeachtaí éagsúla, ó chéilí go díospóireachtaí Gaeilge, ag cruthú spáis do scoláirí chun ceangal a dhéanamh leis an teanga agus leis an gcultúr.

Tá sé tábhachtach go mbeadh scoláirí réamhghníomhach ag lorg eispéiris Ghaeilge agus ag baint an leas is fearr as na hacmhainní atá ar fáil. Cé gur féidir le comhairle na gcumann ról a ghlacadh i gcur chun cinn agus i dtacú na gcumann Gaeilge, ar deireadh thiar, is ar na mic léinn féin atá an fhreagracht glacadh leis an nGaeilge mar chuid bhríomhar dá n-eispéireas ollscoile.