Club Leabhar Belfield

Is comhthionscnamh de chuid Bhord na Gaeilge/An Chumainn Gaelaigh é Club Leabhar Belfield. Beidh an club á reáchtáil i gcomhar le www.clubleabhar.com (tionscadal de chuid Gaelchultúr Teoranta). Beidh sé mar aidhm ag an gclub baill foirne agus mic léinn le cumas sa Ghaeilge a spreagadh chun leitheoireachta agus deis a thabhairt dóibh an saothar a bheidh mar leabhar na míosa a phlé. Beidh an club á reáchtáil le cúnamh eascaitheora. Beidh fáil ag baill an chlub ar aistriúcháin Bhéarla ar na focail agus frásaí is deacra sna leabhair a bheidh á bplé, rud a éascóidh an léitheoireacht go mór. Beidh podchraoltaí, físeáin agus fóraim plé ar fáil trí Clubleabhar.com freisin.Beidh sé mar pholasaí ag an gclub leabhair atá róchasta a sheachaint. Beidh meascán ann de leabhair nua-fhoilsithe agus clasaicigh atá fós i gcló.Beidh an club ag tosnú Dé Céadaoin, 7 Deireadh Fómhair, 5.15pm. Is gá clárú ar line roimhe sin ag: http://www.ucd.ie/bnag/ga/clarulehaghaidhcursai/Beidh teacht ar na leabhair ar phraghas speisialta trí Oifig Bhord na Gaeilge, L508, Foirgneamh na Leabharlainne agus tá gach eolas ag Stiofán Ó Briain, Oifigeach Litríochta leis an gCumann Gaelach.