Clann mór an domhain

FÁILTE go dtí An Aird Mhóir, baile cúplach le hAbottskerswell (An Ríocht Aontaithe). Is spesialta an gaol atá idir dhá leathchúpla. Maireann siad sa bhroinn chéanna ar feadh 40 seachtain. Is é do leathchúpla an chéad chara a bhíonn agat. Éiríonn siad aníos le chéile. Bíonn tuiscint an-mhaith eatarthu, tuiscint shíceach uaireanta. N’fheadar an bhfuil an cineál seo gaoil idir an áit ar chósta Phort Láirge (ar bhunaigh Deaglán Naofa mainistir ann sular tháinig Naomh Pádraig chun na tíre fiú) agus an baile beag i nDevon i ndeisceart Shasana atá luaite le déanamh leanna úll? Muna bhfuil, cad is fiú nascadh bailte?Is cinnte gur beag duine a mbeadh a fhios acu go bhfuil Baile Átha Cliath nasctha le Learpholl, le Barcelona agus le San José i gCalifornia. Is ea, ceathrairíní Bhaile Átha Cliath atá iontu. Ach ní deirfiúracha iad Barcelona agus Learpholl ar chor ar bith, cé go bhfuil an leathchúpla céanna acu: BÁC. Caithfidh go mothaíonn an chathair Chatalónach seo fágtha amach as an gclann. Cha mhothaíonn! Tá breis is scór deirfiúr eile mórthimpeall na cruinne ag Barcelona. Narbh ghnóthach na tuismitheoirí iad?Tá cáil ar mhuintir na Spáinne as ucht a gcairdiúlachta. Ní fhéadfadh muintir mhodhúil na hÉireann dul san iomaíocht leis sin. Ach déantar iarrachtaí mar sin féin. Is é Cluain Meala capall dorcha na tíre; tá leathdhosaen nasc déanta ag an mbaile mór seo. Ach is í cathair na Gaillimhe sraoilleog na hÉireann ó thaobh nasctha de; tá dhá bhaile déag nasctha le Cathair na dTreibheanna, ó Qingdao na Síne go dtí Aalborg na Danmhairge. B’fhéidir nach mbeadh mórán bainte ag na nascanna seo ar fad le gnáthshaol na nGaillimheach ach, le déanaí, bhí cúis acu le roinnt cheiliúrtha a dhéanamh. Is as ceann de na cathracha atá nasctha le Gaillimh an duine a toghadh mar Uachtarán na Stát Aontaithe ag tús na míosa seo.Is maith linn gaol éigin a bheith againn le daoine ar nós Barack Obama. Agus tugann nascadh bailte an deis chun an gaol seo a chruthú. Ach ní hamháin daoine cáiliúla agus cumhachtacha a bhfuilimid ag iarraidh caidrimh a chruthú leo. Má thagann Gaillimheach trasna ar dhuine gurb as Chicago dó nó má bhuaileann firín deas as Carraig Mhacaire Rois le cailín álainn as Carrhaix-Plouger na Briotáine beidh siad in ann comhrá a thosú.Níl cúis ar bith ann go mbeadh gaol áirithe idir áiteanna difriúla timpeall an domhain. Ach má thugann rialtais orthu féin nascanna a chruthú, is faoi chathróirí na mbailte sin atá sé chun leas a bhaint astu. Is deas an smaoineamh é an domhan a oscailt do gach duine.Mar, tar éis an tsaoil, is pobal mór amháin é an plainéad seo anois. Ní deirfiúracha go díreach a thabharfainn ar na háiteanna seo. Ach is cinnte gur comharsana linn iad. Agus má thuillimid cara nua amháin as gach nascbhaile is fiú go mór iarracht a dhéanamh coinneáil suas le muintir Bharcelona.~~GLUAIS:baile cúplach: twin townleathchúpla: twin (sibling)síceach: psychicanchás: difficult situationleann úll: cider ceathrairíní: quadrupletsmodhúil: modestcathróir: citizen