Cén buntáistí a mbéadh ann d’Éireann dá bhfágfadh an Bhreatáin an t-Aontas Eorpach?

Mar is gnáth, tá ar gcomharsa trasna an mhuir ar lorg cúpla nóiméad a chaitheamh sna cinn-línte. Agus an Breatain ag lorg slí amach ón t-AE, amharcann Síofra Ní Shluaghadháin ar na himpleachtaí mhaithe a d’fhéadfadh a bheith ann dúinne anseo.

Is cinnte nach bhfuil Breatannaigh ag smaoineamh orainne anseo in Éirinn agus iad ag caint faoin vóta ar an m”Brexit” níos móille sa bhliain. Ach, is cinnte go mbeidhéifeacht ar an tír seo má fhágann an Bhreatain an t-AE. Ach an mbeidh sé uilig olc? Samhlaigh é seo ar feadh cúpla bomáite... OícheChinn Bhliana atá ann, an oíche roimh tús na bliana dhá mhíle is a seacht deág atáann. Tá an am atá fágtha ag an Bhreatáin san Aontas Eorpach chóir a bheith thart,leis an meán oíche ag druidim linn. Is cuma cén áit ina seasann tú ar an “Brexit”,mar a thugtar air, ní féidir ach a admháil go mbéidh athraithe móra ann don oileáinbheag seo i lár an t-Aigean Atlantaigh. Agus, ní droch rud iad na hathraithe seo uilig.Fán soicind, a deir tú. An é seo atá a rá agam ná go bhfuil buntáistí ann d’Éireannmaidir leis an “Brexit”? Is cinnte go bhfuil! I gceann cúpla nóiméad, ag tús an bhliainúr, athróidh cursaí dúinn. Ar dtús báire, tá na mílte duine tágtha ó Thuaisceart Éirinnmar imircigh. Tá cuid díofa anseo mar gheall ar an pholáitíocht, ach, sin ráite, tá scaifteeile anseo agus iad ag lorg na pásanna Eorpacha atá acu a chóinneáil. Íocfaidh siadcáin. Rachfaidh an cáin sin ar strae ar feadh bliain nó dhó, mar is gnáth do a dhéanamhsa tír seo, agus ansin, rachfaidh na h-iar-saoranaigh Breatannacha seo glán ar mire, toiscgo mbeidh orthu íoc ar son oideachas agus curaim sláinte agus cúpla rudaí beaga eile nachmbéidh ar fáil dóibh anseo i bPoblacht ná hÉireann. Béidh an raic agus ruaile-buaile arsráideanna ár bpríomh chathair. Beidh áth-chóiriú cáine ann, agus feicfidh muid athraithesa chaoi ina dhéantar rudaí sa tír seo. Hú-ré!Ar an lámh eile, beidh buntáistí eile ann, gan dabht. An mbeidh faiseáin nua annmaidir le turais mic-léinn tras-teorainn go dtí Tuaisceart Éirinn? Nuair a trasnaíonnduine an teorainn, tá méid airithe d’earraí saor ó dleacht. Is iad dhá ceann de narudaí seo ná tabac agus alcol, dhá rud atá measartha costasach anseo. Is féidirliom é a fhéiceáil anois. Tacsaithe lán d’alcol saor ó dleacht ag teacht trasna anteorainn, tágtha ó Asda nó Tesco? An dtarlódh sé? Gan aon srian ar an méid afhéadfadh iompar (gan an riail faoi na búidéal 100ml bearránach sin a bheith ibhfeidhm fá chóinne taisteáil talaimhe), is cinnte go mbéadh roinnt airithe tráchtade vadca srl.Cinnte, nílim a rá, go mbeidh sé uilig breá, agus sin ráite, ní cheapaim gursmaoineamh mhaith é don Bhreatain an t-Aontas Eorpach a fhágáil.Anseo trasna an teorainn, ní féidir linn a gháth a dhéanamh ach fánacht ar an vóta.