Cén buntáistí a mbéadh ann d’Éireann dá bhfágfadh an Bhreatáin an t-Aontas Eorpach?

Is cinnte nach bhfuil Breatannaigh ag smaoineamh orainne anseo in Éirinn agus iad ag caint faoin vóta ar an m”Brexit” níos móille sa bhliain. Ach, is cinnte go mbeidh
éifeacht ar an tír seo má fhágann an Bhreatain an t-

AE. Ach an mbeidh sé uilig olc? Samhlaigh é seo ar feadh cúpla bomáite… Oíche
Chinn Bhliana atá ann, an oíche roimh tús na bliana dhá mhíle is a seacht deág atá
ann. Tá an am atá fágtha ag an Bhreatáin san Aontas Eorpach chóir a bheith thart,
leis an meán oíche ag druidim linn. Is cuma cén áit ina seasann tú ar an “Brexit”,
mar a thugtar air, ní féidir ach a admháil go mbéidh athraithe móra ann don oileáin
bheag seo i lár an t-Aigean Atlantaigh. Agus, ní droch rud iad na hathraithe seo uilig.

Fán soicind, a deir tú. An é seo atá a rá agam ná go bhfuil buntáistí ann d’Éireann
maidir leis an “Brexit”? Is cinnte go bhfuil! I gceann cúpla nóiméad, ag tús an bhliain
úr, athróidh cursaí dúinn. Ar dtús báire, tá na mílte duine tágtha ó Thuaisceart Éirinn
mar imircigh. Tá cuid díofa anseo mar gheall ar an pholáitíocht, ach, sin ráite, tá scaifte
eile anseo agus iad ag lorg na pásanna Eorpacha atá acu a chóinneáil. Íocfaidh siad
cáin. Rachfaidh an cáin sin ar strae ar feadh bliain nó dhó, mar is gnáth do a dhéanamh
sa tír seo, agus ansin, rachfaidh na h-iar-saoranaigh Breatannacha seo glán ar mire, toisc
go mbeidh orthu íoc ar son oideachas agus curaim sláinte agus cúpla rudaí beaga eile nach
mbéidh ar fáil dóibh anseo i bPoblacht ná hÉireann. Béidh an raic agus ruaile-buaile ar
sráideanna ár bpríomh chathair. Beidh áth-chóiriú cáine ann, agus feicfidh muid athraithe
sa chaoi ina dhéantar rudaí sa tír seo. Hú-ré!

Ar an lámh eile, beidh buntáistí eile ann, gan dabht. An mbeidh faiseáin nua ann
maidir le turais mic-léinn tras-teorainn go dtí Tuaisceart Éirinn? Nuair a trasnaíonn
duine an teorainn, tá méid airithe d’earraí saor ó dleacht. Is iad dhá ceann de na
rudaí seo ná tabac agus alcol, dhá rud atá measartha costasach anseo. Is féidir
liom é a fhéiceáil anois. Tacsaithe lán d’alcol saor ó dleacht ag teacht trasna an
teorainn, tágtha ó Asda nó Tesco? An dtarlódh sé? Gan aon srian ar an méid a
fhéadfadh iompar (gan an riail faoi na búidéal 100ml bearránach sin a bheith i
bhfeidhm fá chóinne taisteáil talaimhe), is cinnte go mbéadh roinnt airithe tráchta
de vadca srl.

Cinnte, nílim a rá, go mbeidh sé uilig breá, agus sin ráite, ní cheapaim gur
smaoineamh mhaith é don Bhreatain an t-Aontas Eorpach a fhágáil.
Anseo trasna an teorainn, ní féidir linn a gháth a dhéanamh ach fánacht ar an vóta.