Brú na hIntéirneachta

Is mórán iarratais intéirneachta a líontar an am seo den bhliain, ach an fiú a brú ar fad atá bainteach leo?[br]Is minic a deirtear sna meáin cumarsáide go bhfuil ganntanas céimithe infhostaithe sa lá atá inniu ann. Ciallaíonn sé sin nach leor céim den chead scoth a bhaint amach chun post a fháil. Tá fostaitheoirí i go leor tionscail ag tnúth go mbeadh intéirneacht déanta agat le linn blianta na hollscoile. Ach cé chomh easca is atá sé ceann a fháil, agus cén sort fadhbanna a cruthaítear dá bharr?I dtosach báire, caithfear a thuiscint gurb é seo an chead iarratas ar phost riamh do neart daltai agus tá a fhios againn go léir cé chomh strusmhar agus tuirsiúil a bhi an taithí sin dúinn. Uaireanta, má tá an t-ádh leat, eagraíonn an ollscoil intéirneacht duit ach de gnáth, bionn ort ceann a aimsiú as do stuaim féin. Gan amhras, tá buntáistí ag baint leis an próiseas iarratais. Tá scileanna pearsanta agus proifisiúnta le foghlaim a bheidh úsáideach duit sna blianta beaga atá amach romhat. Pé scéal e, ní féidir a shéanadh go gcuireann sé a lán brú ar daltai agus iad ag streachailt leis an ollscoil ag an am céanna. Is cuimhin le mórán uair an chloig tar éis uair an chloig a chaith siad ag cur snas ar a CV agus ag athrú an litir mhínithe ionas go mbeadh tóir ag fostóirí orthu. Ní annamh áfach, in ainneoin na hiarrachtaí ar fad, go ndiúltaítear dóibh naoi iarratas sular faightear inteirneacht i gcomhlacht ar leith gur b’fhearr leo.Smaoiníonn daltaí dóibh féin; “d’fhreastal mé ar an ollscoil, d’eirigh liom gráid den chéad scoth a bhaint amach agus rinne mé mo seacht ndícheall páirt a glacadh i gníomhaíochtaí seach-churaclaim. Tá na rudaí ceart ar fad déanta agam.” Pé scéal e, ní hionann sin is a rá go raibh post tuilte, ach ceapfar go mb’fhéidir go mbeadh deis níos fearr ann. “Ni dóigh linn go bhfuil tú feiliúnach mar gheall ar an easpa taithí oibre atá agat” arsa na h-agallóirí agus iad ag tabhairt an aiseolas. Nach aisteach an rud e go bhfuil taithí oibre ag taisteal chun post a fháil cé go bhfuil post ag taisteal chun taithí oibre a aimsiú? Dar ndoigh, is féidir leat an sáinn seo a sheachaint má tá aithne agat ar duine éigin tábhachtach sa chomhlacht. Faraor gear, feictear domsa go bhfuil finíochas agus éilíteachas fós beo bríomhar i dtionscail airithe. Ag deireadh an lae áfach, cad a tharlaíonn má fhaigheann tú inteirneacht tar éis an lámh in uachtar a fháil ar an bpróiséas iarratas? Tá go leor daoine den tuairim go bhfuil an cosúlacht idir post an intéirneach agus siúd a dheanann Mike Ross ar an gclár teilifíse “Suits”. I ndairíre, beidh tú i do Hodor ó “Game of Thrones”, ag iompar rudaí ar fud na háite agus ag coimeád na dorais ar oscailt gan focal a rá le duine ar bith. Tá caifé le déanamh a sclábhaí, brostaigí ort! Níos minice ná a mhalairt, obair leamh gan bhuíochas atá i gceist - bígí réidh do chuid ama a chaitheamh in aice leis an printéir.  Mar bharr ar an donas, obair gan pá atá i gceist don chuid is mó den am. Dar leis na comhlachtaí, ní gá tuarastal de chineál éigin a thabhairt duit mar tá tú ag foghlaim ar an bpost agus ag fáil poiblíocht iontach duit féin. Agus ná déan dearmad é a chur ar do CV! Déanta na fírinne, níl ann ach céim aistir. Cabhraíonn intéirneacht leat ar an tslí chuig pé gairm atá roghnaithe agat agus is fiú glac leis an bpian ar feadh tréimhse gearr, chun go mbeadh deis níos fearr agat níos déanaí.