Bliain na Gaeilge 2018: Frásaí an Eagráin

Bliain na Gaeilge 2018 atá ann, agus tá sé mar aidhm againn ceiliúradh a dhéanamh ar an teanga sa tír seo. Cuirfidh an mhír seo den nuachtán béim ar frásaí éagsúla chun bhúr scileanna foclóra a fhorbairt! Bain sult as! Táim sáinnithe ag an sneachta le cúig lá anuas! – I’ve been snowed in for the last three days!Beannachtaí na Cásca ort! - Happy Easter!Caithfimid an tionscadal grúpa a chríochnú roimh dheireadh na seachtaine! – We have to finish the group project before the end of the week!Tá síneadh ama uaim don aiste! – I need an extension for the essay!Beidh mé breá sásta a bheith réidh leis na scrúduithe seo! – I will be glad to see the back of these exams!