An strios atá ag meá síos ar ghuaillí na mic léinn

Labharaíonn Charlotte Ní Éatún faoin strios a thagann le h-aistí agus conas déileáil leis.Dhúisigh mé ar maidin agus i ndaidh os cionn leath uair de mhoilleadóireacht d’éirigh mé as mo leaba. Ghleas mé i mo éadaí is compardaí is rith mé as mo theach, gan aon bricfeasta a ithe, agus rith mé síos an lána beag le mo bhus a fháil. Chás mé ar chlé, an domhan ar fad níos goille mar cheap mé go gheobhainn an bus gán aon dabht, agus chonaic mé an bus ag tarraingt amach ar an tstráid. Chiall mé é. Fiche nóiméad le fánacht go dtí an cead ceann eile.Is é am t-am den bhliain sin arís é, nuair atá aistí le tabhairt isteach beagnach gach dara lá agus an obair sin a dhúirt tú go dtosnódh tú an tseachtain seo cugainn, tá sé ar fád le déanamh in aon oíche amháin!Tá a fhois agam go mbeidh breis is aon triú de na mic léinn i Newman ag dul tríd cuile lá de na trí seachtaine deirneach ag iarraidh aon rud gur féidir leo sprioclá níos foide uainn a fháil leis.Ach ná bíoch imní ort. Tá os cionn leath (i bhfád os cionn leath) de na mic léinn sa fhoirgnimh seo sa bhád céanna leat! Ní tusa an t-aon daoine atá ag braithniú ar Pot Nuddle agus Red Bull don cothaitheach laethiúl.Ach cad é an chúis leis an moilleadóireacht seo? Cén fáth nach ndéanaimid na haistí is na tascanna nuair a thugann na léachtóirí dúinn iad ag deireadh mí Meán Fomhair, tús mí Deireadh Fomhair?Dar le Claire English Hayden “táimid ar fad leisciúil, agus is léir go n-oibríonn chuid maith dúinn níos fearr faoin mbrú de sprioc-am díreach os chomhair dúinn.”Is fíor é seo go; oibríonn an chuid mic léinn níos fearr nuair atá sad faoi bhrú, ach an bhfuil seo sláintiúil do mhic léinn má tharlaíonn sé go ró-minic?Tá dhá cinéal strios ann. Tá an strios maith agus an strios olc. Tá sé go maith má tá píosa strois I do shaol. Is cosúil le inneall é strios agus nuair atá uaillmahian agat, cabharaíonn an strios leat iad a shriocadh, ach dar ndóigh níl an iomarca strios maith don tsláinte in aon chur.Tá cúpla modhanna ann le cintiú nach thosnaíonn do chorp ag fulaingt mar gheall ar strios, tá siad freisin le n-úsáid má tá tú faoi an iomarca strioss agus caithfidh tú sos a thabhairt. Má tá tú ag fulaignt faoi láithir, breathnaigh ar na leideanna seo chun an strios a laghdú.Bain úsáid as teicnící suaimhneach. Tá cinn éagsúla a oireann do chuile mac léinn le fáil ar an idirlín. Nuair a thosnaíonn tú ag dul as do mheabhar leis an méid focail atá le scríobh fiú nach bhfuil ach 300 scríobhta agat, tóg sos. Téigh ar siúlóid, fiú thart ar an seomra nó thíos chuig an gcistin le cupán tae a dhéanamh.Tóg aire de do chorp. Má tá tuirse ort ón oíche riomh ré nuair a d’fhán tú amach i ‘Dicey’s’ go trí ar maidin, tóg cúpla uair a chloig le cinntiú go bhfuil tú réidh l’obair a dhéanamh. Tá sé níos easca don strios cuir isteach ort má tá tú chomh tuirseach go bhfuil tú ag titim i do choladh cuile uair a shuíonn tú síos.Bíodh spraoi agat. Tá a fhois agam go bhfuil sé deacar smaoineamh faoi aon rud ach na haistí is na tascanna ar fad atá againn le déanaí, ach tá sé go maith agus sláintiúl sos a ghlacadh.Is féidir am a chaitheamh le do chairde, breathnú ar an teilifís, leabhar a léamh, nó dul chuig an bpáirc le do scíth a ligint, ag suí os chomhair na lachann. Is féidir leat arán a thabhairt leat is iad a beathú!Níl na comhairle thuas ach é sin; comhairle, nílim a rá leat go gcaithfidh chuile daoine anseo i UCD tosnú ag análú go deimhinn is go láidir i lár an leabharlainne, ach is rud le tabhairt faoi deara é, coiméad súil ar an leibhéal strios atá ionat.Leis an staid reatha atá ag baint leis an leabharlann faoi láithir tá sé níos deacra ná mar a bhí ríamh ar mhic léinn a n-aistí a dhéanamh i dtimpeallacht ciúin, leis na sorsaí ceart ar fad os a chomhair. Freisin nuair atá tú sa bhaile tá sé indhéanta go mbeadh tú ag dul ar mearú níos éascaí.Tá eolas maith agam ar seo. Ní raibh cead agam sa leabharlann suas go dtí inné, agus mar gheall go gconaím i dteach mo Mhamó is mo Dhaideó, tá sé i gconaí deacar áit a lorg atá oiriúnach le mo obair bhaile is mo aistí a dhéanamh.Tá sé deacar, ach an tseimeastar seo cugainn, bain triall as píosa strios a chuir ort féin ag tús an seimeastair chun píosa níos mó obair a chuir isteach, agus dean pleann amach dos na h-aistí fad is a fhaigheann tú iad.Mar a dhúirt mé cheanna, is fíor é gur rud maith é píosa strios a chuir ort féin, ach ní rud maith é má tá tú féin is do shaol ag fulaignt dá bharr.______________________________GluaisMhoilleadóireacht- procrastinationCothaitheach- nutritionalStrios- stressBrú- pressureFulaingt- sufferTeicnící suaimhneach- relaxation techniques