An Nasc Afracach atá ag Éirinn

Image Credit: James Wiseman on Unsplash

In achar gearr roinnt blianta, mheasc agus bhuail daonraí na hAifrice is a gcultúir éagsúla leis na daoine is cultúr na hÉireann.

In achar gearr roinnt blianta, mheasc agus bhuail daonraí na hAifrice is a gcultúir éagsúla leis na daoine is cultúr na hÉireann. Ba phróiseas fadálach mionsaothraithe é an teacht chun chinn den chultúr nua Africeach-Eireannach a fhágann buanmharc ar chultúr an phlainéid. Tá an meascán seo léirithe sna cathracha móra in Éirinn agus thar réigiún Mhuir Chairib. San am i láthair, tá sé níos comónta ailt nuachtáin a fheiceáil a chuireann Siombábaigh, Nigéaraigh nó Afracaigh eile in iúl mar táid ag iarraidh iad féin a thumadh sa chultúr seo. Chun taighde a dhéanamh ar an ábhar seo, rinneamar cúpla agallamh le daoine agus le heagraíochtaí atá bainte le cultúr na hAifrice. Is é (tá) aidhm an ailt seo ná taiscéalaíocht chuimsitheach a sholáthar, atá faoi staid cultúir Afracach-Éireannach san am seo a chuaigh thar, san am faoi láthair agus sa todhchaí. 
 
San am seo a chuaigh thart
Táimid in ann fréamh an chultúir seo a rianú go dtí tús an tseachtú haois déag. Ag an am sin, chuir Oilibhéar Cromail iachall ar na hÉireannaigh dul chuig an réigiún Mhuir Chairib. Cuireadh na daoine seo faoi bhrú, anró agus cloíteacht de bharr an eachtra tragóideach tubaisteach. I rith na heachtra seo, tháinig Éireannaigh ar sclábhaí Afracacha agus iad ag saothrú. Mar sin, mheasc siad agus cruthaíodh nascanna nua eatarthu. Is de bhunadh na luath-theagmhála seo go raibh sloinnte Éireannacha ag go leor Meiriceánaigh Afracacha agus chuir sé sin leis an monaicéir "Black-Irish" a bhain le muintir Mhontsarat.
 
Le linn na tréimhse seo, bhí cos ar bolg agus fulaingt ag muintir na hÉireann agus na hAfraice, rud a chothaigh braistint cairdis agus comhthuiscint. Roinn siad eispéiris ar an díláithriú, ar shaothar éigeantais, agus ar streachailt ar son na saoirse agus an cheartais. I gcásanna áirithe, phósfadh daoine Éireannacha Afracach, rud a chruthódh meascán uathúil de thraidisiúin agus nósanna. Leag an cúlra stairiúil seo an dúshraith le haghaidh cónascadh casta cultúir na hÉireann agus na hAfraice, ag cruthú droichead a sháraíonn na glúnta.
 
San am faoi láthair
Sa lá atá inniu ann, (leanann comhleá cultúrtha na hAfraice-na hÉireann ag forbairt agus ag dul chun cinn, ag feidhmiú mar theist ar athléimneacht agus inoiriúnaitheacht an dá phobai)l tá comhleá cultúrtha na hAfraice-na hÉireann fós ag forbairt is ag dul chun cinn, ag feidhmiú mar theist ar athléimneacht agus inoiriúnaitheacht an dá phobail. Tá cónascadh bríomhar na dtraidisiún, na dteangacha, an cheoil agus na healaíne fite fuaite go domhain i sochaí na hÉireann anois. Léiríonn cathracha móra in Éirinn an cumasc seo go bródúil, ag taispeáint tionchair na hAfraice in imeachtaí cultúrtha éagsúla, tairiscintí cócaireachta, taispeántais ealaíne, seónna faisin, agus litríocht. Ina theannta sin, tá sochaí Afracach ag formhór na n-ollscoileanna Éireannacha a leagann béim ar láithreacht chultúr na hAfraice i measc óige na hÉireann.
 
Cuireann diaspóra na hAfraice, trí eagraíochtaí agus imeachtaí pobail, go gníomhach leis an gcomhleá seo, ag saibhriú creatlach cultúrtha na hÉireann sa lá atá inniu ann. Tá ealaín, damhsa agus ceol na hAfraice ag teacht ar a n-áit i sochaí na hÉireann, rud a shaibhríonn éagsúlacht na léirithe ealaíne.
 
Ceiliúrann pobail ar fud na hÉireann féilte na hAfraice anois, ag cur béime ar éagsúlacht chultúir na hAfraice. Feidhmíonn na himeachtaí seo mar ardáin chun traidisiúin, ceol, damhsa agus taitneamhachtaí cócaireachta a roinnt leis an bpobal Éireannach i gcoitinne. Léiríonn bunú lárionaid chultúrtha na hAfraice (ar nós leis an Africa Centre Ireland), tionscnaimh oideachais, agus comhoibriú le hinstitiúidí Éireannacha an tiomantas chun an malartú cultúrtha saibhrithe seo a chaomhnú agus a chur chun cinn.

Sa todhchaí
Ag breathnú chun cinn, is léir go mbeidh todhchaí chultúr na hAfraice-Éireannach ina thaipéis dinimiciúil agus faoi bhláth. Is cinnte go gcothóidh an malartú leanúnach smaointe, nósanna agus eispéiris idir pobail na hÉireann agus na hAfraice tuiscint agus meas níos doimhne ar oidhreacht a chéile. Beidh ról lárnach ag an nglúin óg, agus iad ag fás aníos i sochaí ilchultúrtha, maidir leis an gcomhleá uathúil seo a chaomhnú agus a fheabhsú. Ina theannta sin, tá straitéis nua don Afraic seolta ag COBÁC. Neartóidh sé seo nasc na hAfraice le hÉirinn.
 
De réir mar a leanann sochaithe ar aghaidh ag forbairt agus ag glacadh le héagsúlacht, is cinnte go dtiocfaidh fás agus bláth ar chultúr na hAfraice-Éireannach, rud a fhágfaidh oidhreacht bhuan do na glúnta atá le teacht. Síneoidh ceiliúradh an chumaisc seo thar imeachtaí cultúrtha chun an saol laethúil a thrasnú, ag cur isteach ar ealaín, faisean, ealaín agus noirm na sochaí. Beidh an comhleá ina chomhartha aontacht, ag taispeáint neart na héagsúlachta agus áilleacht na heispéiris chomhroinnte. Tríd an tsintéis chultúrtha seo a chuimsiú agus a chothú, cuirfidh an dá phobal le todhchaí níos cuimsithí, níos comhchuí agus níos saibhre cultúrtha d’Éirinn agus níos faide i gcéin. Ní hamháin go saibhreoidh an comhcheangal cultúrtha Afracach-Éireannach saol na ndaoine a bhfuil baint dhíreach acu leo ??ach beidh sé ina inspioráid freisin do phobail eile chun glacadh lena n-oidhreacht chomhroinnte agus í a cheiliúradh. Is teist é insint leanúnach an chomhcheangail seo ar athléimneacht an chine dhaonna agus ar a chumas dul thar theorainneacha stairiúla, ag cothú aontacht agus meas ar an áilleacht a eascraíonn as cumar na gcultúir éagsúla.