An Cóir Fáil Réidh leis an Teastas Sóisearach?

 Labhraíonn Cian Ó Tuathaláin faoi na hathruithe atá á dhéanamh ar scrúdaithe daltaí an triú bhlian.Beagánín níos mó ná bliain ó shin, shuigh mé síos os comhar Béarla, Páipéar a hAon don Ardteist, agus cé go raibh mé thar a bheith néirbhíseach, bhí mé i dtaithí ar an suíomh sin, mar chríochnaigh mé scrúdú díreach mar an gcéanna ó thaobh structúr de trí bliana roimhe sin.An Teastas Sóisearach- 10 nó 11 scrúdú bunaithe ar an méid atá foghlamtha ag an dalta tar éis trí bliana a chaitheamh sa tSraith Shóisearach. Gan aon agó, ullmhaíonn an scrúdú don Ardteist thú, ach spreagann an córas scrúduithe seo imní, brú agus ísle brí fiú i measc déagóirí gan ghá. Caithfidh tú dul thairis an fatach mór ag deireadh an Séú Bliain chun áit a fháil san ollscoil nó cíbe atá uait – ach an bhfuil an Teastas Sóisearach tairbheach ar chor ar bith d’oideachas an 45,000 dalta a bhíonn céasta gach uile Mheitheamh?D’fhógair Ruairí Quinn an tseachtain seo chaite go bhfuil an Aireacht Oideachas chun fáil réidh leis an Teastas Sóisearach. In áit na scrúduithe beidh measúnú leanúnach ón Chéad Bhliain sa mheánscoil go dtí an Tríú Bhliain, 40% ag dul leis an measúnú seo. Ansin, ag deireadh an Tríú Bhliain, beidh scrúdú ar fhiú 60%, gan a bheith níos faide ná dhá uair.Beidh an tSraith Shóisearach grádáilte ó mhúinteoirí na daltaí féin seachas na scrúduithe deiridh le haghaidh Béarla, Mata agus Gaeilge, mar chaithfear iad a sheoladh chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit chun súil a chóimeád ar dul chun cinn na daltaí. Is gá feitheoireacht a dhéanamh ar na croí-ábhair seo mar is iad an trí cinn is tábhachtaí ó thaobh oideachas na hÉireann de.Deirtear gurb é seo an t-athrú is radachach ag baint leis an gcóras oideachas le blianta anuas. Tá buntáiste ag baint leis an t-athrú seo agus eacnamaíocht na tíre freisin, mar sabhlófar €30 milliún don rialtas go bliantúil. Ní choinceap nua é chun an Teastas Sóiserach a chur ar cheall ach an oiread.Faraor, b’ábhar conspóide in 2009 é nuair a fhoilsíodh alt sa Sunday Tribune ar sceitheadh ó thuairisc athchóiriú in aidhm na scrúduithe fadálacha a bhaint as an gcóras. Dúirt iar-Uachtarán John White, ón ASTI (aontas na múinteoirí meánscoile) ‘gur uafás a bhí ann chun na scrúduithe a scrois go huile is go hiomlán’, agus anois go bhfuil an cinneadh cinntithe, is léir nach bhfuil an ASTI sásta go fóill. Deir Pat King, an uachtarán reatha, go bhfuil sé ag súil leis an gcóras nua chun daltaí a spreagadh ó thaobh na heolaíochta agus ar thaobh na mata de.Ar an bpointe sin, tá sé soiléar gur theip ar an seachóras, an Teastas Sóisearach, chun déagóirí a spreagadh as gach réimse sa saol. Ag díriú ar na figiúirí, déanann cailíní ó chúlraí meán-aicme go han-mhaith sna torthaí, ach bliain ina dhiadh bhliana bíonn buachaillí ó cheantair níos boichte faoi ghannionadaíocht. Úsáidtear an téarma ‘rólódaíl churaclam’ agus measaim féin go bhfuil an rólódáil seo ag múchadh scoláirí as ábhair tábhachtach ar nós eolaíocht go dtí an Ardteist. Ní rún é go bhfuil easpa daltaí ag déanamh staidéar ar cheimice, ná fhisice mar shampa.Beidh an córas nua ag teacht isteach céim ar chéim ó 2014, ag tosnú le Béarla amháin. Mar sin, beidh daltaí i Rang a Cúig faoi láthair an chéad dream chun an córas nua a thrialú. Seachas ábhair deacair toirtiúil, beidh ‘gearrchúrsaí’ ann, a rinneadh cláir píolótach astu i scoileanna éigsiúla ó cheann ceann na tíre, cosúil le Scoil Naomh Bríde i gCluan Dolcáin, Baile Átha Cliath. In áit an seanchóras grádáil (A, B, C go NG) beidh ‘Bainte Amach’, ‘Bainte Amach le Gradam’ nó ‘Gan Bhainte Amach’.Anois, is fada an lá uaim ag déanamh aithris ar na frásaí sa téacsleabhar, ag glanmheabhrú seanfhocail le haghaidh an aiste nó ag úsáid abairtí náireach ar nós ‘brú, brú is a thuilleadh bhrú’. Is mac léinn ollscoile mé, agus buíochas le Dia táim ag foghlaim seachas a bheith múinte an t-am ar fad. Le cúineamh Dé tá an córas nua chun fail réidh leis an mbrú a mhothaíonn 45,000 daltaí Éireannacha go fíréanta gach uile Mheitheamh agus cruthaitheacht agus nuálaíocht á gcur chun cinn.Róbat ab ea mé ar feadh sé bhliain, ag ghlanmhabhrú gach rud chun athchognadh ar phíosa páipéar ag an deireadh. Anois go bhfuil smacht ag na daltaí ón Chéad Bhliain go dtí an Tríú Bhliain ar a gcuid foghlaim féin, b’fhéidir ní chaithfidh siad staid an róbait a aimsiú go dtí an Cúigú Bhliain!Ag deireadh an lae, bíonn chuile dhuine ó Loch Garmáin go Tír Chonaill ag gearrán faoi na scúduithe stáit agus nach bhfuil siad ceaptha i gceart ar chor ar bith. Anois tá seans ag muintir na hÉireann triail a bhaint as rud nua, caithfidh muid seans a thabhairt do rud eicínt difriúil ar aon chaoi. Mar a d’fhoghlaim mé féin nuair a bhí mise ag déanamh an scrúdú Gaeilge don Teastas Sóisearach, ‘Cleachtadh a dhéanann máistreacht!’.__________________________________GLUAIS:Fatach- GiantCéasta- CrucifiedSceitheadh- LeakAthchóiriú- RenewalFadálacha- TediousFaoi ghannionadaíocht- Under RepresentedRólódaíl Churaclam- Curriculum OverloadToirtiúil- BulkyAthchognadh- Regurgitate