An Club ag dul i Léig

Smaoiníonn Niamh O'Regan siar ar an athrú atá tagtha ar chlubanna oíche an chathair ón uair go raibh sí féin ag tosú amach ar an ollscoil [hr] Is cuid mhór de saol an mac léinn í an oíche, agus do chuid mhór dóibh an club oíche. Léachtaí críochnaithe don lae agus tosnaíonn an ullmhú; an gléasadh agus réamh-ól, ansin, ag braith ar áit a réamh-ól agus an áit don oíche; bus, tacsaí nó fiú siúl (b’fhéidir titim) go dtí an ionad don oíche. Agus is minic go club oíche atá i gceist mar ionad an oíche atá, don amadántacht. Ach tá an cosúlacht ann go bhfuil an club oíche traidisiúnta ag dul i léig.
"Conas gur féidir le grúpa amháin de chlubanna oíche meath agus imeacht gan tásc ná tuairisc, an é an bainistíocht de, nó rud éigin níos doimhne, athrú eile b’fhéidir?"
Caith súil siar; 2013 atá ann, agus comh maith leis an dream ar sráid Harcourt, tá clubanna oíche eile timpeall an chathair; áiteanna nach bhfuil ann a thuilleadh. Madison, Dandelion, Twisted Pepper, Lost Society, The Palace. Áiteanna a bhíodh gnóthach a dhóthain, comh maith lena comhchlubanna, ach tá gach aon dóibh imithe anois agus áit nua ina aghaidh. Bhíodh Madison thíos faoin talamh, anois ar a díon tá Mary’s, tá WigWam in áit Twisted Pepper, níor imigh The Palace ach le déanaí agus tá sé fós mór agus le feiscint ar Sráid Camden. Níl mórán cosúlachtaí idir na háiteanna seo; ní raibh an saghas ceol céanna a sheinm acu, cé raibh siad lonnaithe cóngarach dá chéile, ní raibh siad brúite anuas ar a chéile. Conas gur féidir le grúpa amháin de chlubanna oíche meath agus imeacht gan tásc ná tuairisc, an é an bainistíocht de, nó rud éigin níos doimhne, athrú eile b’fhéidir? Chuir Cumman ClubannaOíche na hÉireann (INA), an milleán ar an tAcht Deochanna Meisciúla, 2008. De réir an acht seo cuireadh srianta níos déana ar amanna díolachán alcól ina measc; níl cead alcól a dhíol níos déanaí ná 11.30 le linn na seachtaine agus níos déanaí ná 12.30 oíche de hAoine agus dé Sathairn, ach amháin má tá ceadúnas breise acu, agus tá costas ar sin.Anuas ar seo tá an ardú atá tagtha ar an cáin ar alcól, an ardú ar phraghasanna tacsaithe agus an ganntanas de iompar poiblí déanach is d’oíche le linn na seachtaine. Le seo ar fad bíonn i bhfad níos mó de chomórtais eatarthu. B’fhéidir nach féidir le an-chuid clubanna oíche feidhmiú agus a bheith rathúil ag an am céanna, nó b’fhéidir nach bhfuil
"An rud a deireadh faoi The Camden Palace ná go raibh na hurláir is bealaithe dá ngreamadh do bhróga riamh chuige."
Ach é sin ráite, tá níos mó daltaí ollscoile ann ná mar a bhí riamh. De réir an chuma a bhíonn ar stad an bhus UCD agus thart ar lóistín na hollscoile tar éis a deich a chloig tráthnóna, níl ganntanas tomhaltóirí ag na clubanna. Fad agus atá meath ag teacht ar na clubanna oíche seo, tá níos mó airde tarraingthe ar áiteanna nach bíonn rialacha an club oíche comh dian sin. Xico, Opium agus na beár manglam de chuid Copán agus Capitol. Bíonn atmaisféir i bhfad níos réchúiseach in sna háiteanna seo agus cé go bhfuil áit cinnte chun damhsa, tá a ndóthain suíochán ann le bheith compordach agus bíonn éagsúlacht suimiúil ag baint leis na deochanna . Fiú áit ar nós Workmans, ann le fada, ach le blianta beaga anuas tá méadú tagtha ar a clú, agus ní i gcónaí go mbíonn ar dhuine íoc ar an doras. Anuas ar seo, bíonn karaoke ar siúl acu tráthnóna Dé Domhnaigh; an ionadh an tóir?Tá an teampall de drabhlas, Copper Face Jacks, fós i bhfeidhm agus níos láidir ná mar a bhí riamh, conas a mhealltar na sluaite? Níl na deochanna saoir, bíonn an áit plódaithe, an scuaine don leithreas fada, mór a dhóthain le bheith caillte ann agus úrláir aige atá bealaithe a dhóthain. Ach bíonn sé oscailte go déanach agus bíonn an ceol oiriúnach don bopáil.Ach an cheart dúinn caoineadh ar son na clubanna nach bhfuil linn a thuilleadh? An rud a deireadh faoi The Camden Palace ná go raibh na hurláir is bealaithe dá ngreamadh do bhróga riamh chuige. Ag an am céanna, is ar nós “deasgnáth aistrithe saoil” a bhí ann, é sin san áireamh, ní mórán daoine a mbraitheann uathu an áit, agus b’fhéidir gurb é sin an láidreacht is mó atá ag na clubanna agus na beár atá ann fós; mothaíonn daoine compordach agus cinnte iontu agus a ndóthain spás ann don rince nuair is mian leat, ach gan an rince a bhrú. GluaisRéamh-ól – PredrinkingDul i léig- in decline/decliningAcht na Deochanna Meisciúla- Intoxicating Liquor ActCeadúnas- licenceRéchúiseach- easy goingTóir- demandUrláir bealaithe- sticky floorsDrabhlas- debauchery