An Charghas: Daichead lá gan alcól?

DÉ CÉADAOIN na seachtaine seo caite, geallfaidh Críostaithe timpeall na tíre nach n-ólfaidh siad alcól ar bith don Charghas. Chuaigh mise timpeall an champais chun tuairimí na mac léinn a fháil agus chun fáil amach an bhféadfaidís 40 lá a chaitheamh gan alcól ar bith.Is féidir a rá gur cuid lárnach é an t-alcól de shaol an mhic léinn. Deir Niamh Nic Craith (3ú Dlí): “Ní éiróinn as an ól mar tá a fhios agam nach dtéim thar fóir leis. Is maith an rud é a bheith in ann dul amach agus braon branda a ól.”Is spéisiúil an rogha seo dí. Tá an cuma ar an scéal go bhfuil toighis leathan ag daoine óga an lae inniu ó thaobh an alcóil de. Chomh maith leis na lágair agus na mianraí meisciúla a mbeifí ag súil go mbeadh á nól ag daoine óga, tá cuid mhaith ógánach ag ól deochanna traidisiúnta ar nós fuisce agus Guinness. Is dócha gur leithne toighis na ndaoine óga i ngeall ar cé chomh hóg is a thosaíonn cuid mhaith díobh ag ól.Creideann Niamh gur mór an chúis é seo ar an méid a ólann mic léinn. “Is iomaí duine a thosaíonn ag ól agus iad an-óg agus, nuair a fhásann siad aníos, ní bhíonn smacht acu ar an méid alcóil a ólann siad; bíonn siad gafa roimh i bhfad.” Ach is tábhachtach gan ginearáluithe a dhéanamh dar le Niamh. “Tá droch-cháil ar mhic léinn i ngeall ar mhionlach daoine a théann thar fóir leis an alcól. Tá formhór mo chairdese ábalta aire a thabhairt dóibh féin agus tuigeann siad conas ól go freagrach.”Agus ag caint ar fhreagrachtaí, cuireann Niamh cuid den mhilleán ar úinéirí clubanna agus ar eagraithe cóisire. “Dá mbeadh rogha ag an mac léinn idir gloinne Lucozade ar €2.90 agus buidéal beorach ar €2, cé acu a phiocfadh sé?” Molann sí UCD go searbhasach as seo: “Ní bhfaighfí a leithéid de phraghas i mBelfield. Sin an fáth nach n-ólaimse ar an gcampas.”Ar an iomlán, síleann Niamh gur maith an rud é an t-alcól má ghlactar go ciallmhar é: “Is iontach an fhéinmhuinín a fhaightear nuair a bhíonn an t-ól istigh ach má éiríonn tú chomh féinmhuiníneach sin go dtosaíonn tú ag déanamh rudaí gur oth leat iad an mhaidin dar gcionn ní fiú an fhéinmhuinín ar chor ar bith. Seachas sin is gléas maith sóisialta é.”Luann Séan Mac Muireartaigh (3ú Tráchtáil) cúiseanna sóisialta freisin mar cheann de na fáthanna go n-ólann seisean. “Bíonn sé deacair buaileadh le daoine in ollscoil mhór ar nós UCD agus ní dóigh liom go mbíonn aithne cheart agat ar dhuine go dtí go dtéann tú amach ag ól leis. Is é an cóisir ranga réiteach na bhfadhbanna seo.”Dála Niamh, tá tionchar ag cúrsaí airgid ar an méid a ólann Séan: “De ghnáth caithim thart ar €60 agus mé ar an drabhlás. Ach nuair a bhíonn an t-airgead gann, ní gá ach dul go Centra chun leathdhosaen canna a fháil ar €7.” Cé gur gnách le Séan dhá nó trí oíche in aghaidh na seachtaine a chaitheamh ag ól, measann sé go bhféadfadh sé éirí as an ól ar feadh 40 lá. “D’éirigh mé as cheana cúpla bliain ó shin. Mhair mé ar feadh trí seachtaine. Ach d’fhéadfainn é a dhéanamh...”GLUAISAn Carghas: Lentcuid lárnach: central partmianra meisciúil: alcopopgo freagrach: responsiblyginearálú: generalisation