An seachtain leis an sneachta

 
 

Abair pé rud más maith leat, ach caithfidh tú a adhmháil, nach raibh seachtain iontach againn an seachtain seo caite? Dhúisigh an ollscoil ar maidin amháin do radharc aláinn. Sneachta bán úr, rud nár chonaic muid ar feadh blianta, thart ar champas Belfield.

Tá muidne i laethanta dorcha faoi láthair, gan amhras. Gach lá ar an raidió agus ar an teilifís, foghlaimaíomid faoi na mílte daoine ag caillte postanna agus an geilleagar ag dul in olcas, agus ciorrú poblí an rialtais. Chomh maith leis sin, tá scamall dorcha ag feitheamh os cionn pobal na mac léinn – an seans go gcuirfeadh an rialtas taillí ollscoile i bhfeidhm arís. Leannan líosta na fadhbhanna náisiúnta ar aghaidh go deo. Mar sin, ba sheachrán fáilte é an sneachta.

Ar ndóigh, tháinig fadhbhanna leis an aimsir. Bhí deachrachtaí ag daoine maidir le iompar; busanna ag dul go mall agus curtha ar ceal, an méid tráchta ar na mbóithre, agus an deacracht le siúl síos na sráide. Thuig seirbhísí na hollscoile é seo chomh maith, nuair a dhún siad foirgnimh an champas go luath Dé Céadaoin seo caite.

Den chuid is mó, chuir muintir na hollscoile na fadhbhanna seo amach as an fhuinneog agus spreag siad beagán grinn – mar is léir óna grianghraif ar leathnach baile na hollscoile féin.

Ní tharlaíonn an sórt grinn seo go minic ar champas. Is rud gnách é saol na hollscoile. Téimid chuig ranga gach lá, téimid chuig na leabharlainne, téimid abhaile. Ba mhinic a chloisfeá faoi mhic léinn aonair, gan cara ar bith san ollscoil ar slí amháin nó ar slí eile. Chloisfeá faoi mhic léinn a chuireann an iomarca oibre oraibh chun neamhaird a dhéanamh ar a gcuid fadhbanna.

Tá UCD chomh mór sin go mbíonn scéalta mar seo coitianta go leor. Sa chomhthéacs seo, ba dheas an seachtain seo caite; ba dheas a fheicéail strainséirí ag troid le liathróidí sneachta, ag déanamh fir leis an sneachta agus ag súgradh, cosúil le páistí óga. Uaireanta, caithimid fadhbanna agus cúrsaí an lae a chur ar thaobh amháin, agus beagán grinn a thógáil nuair atá sé ar fáil. Mar a deirtear, maireann croí éadrom i bhfad.

Sa todhcaí i bhfad uainn, nuair a smaoinóimid siar ar ár laethanta i UCD, smaoinóimid faoi cháirde, smaoinóimid faoi léachtaí, cinnte, agus smaoinóimid faoin seachtain grinn Earraigh sin. Seachtain a thug cead againn a bheith mar pháistí arís!

Gluais:
Ar feadh blianta: for years
Geilleagar: economy
Taillí ollscoile: university fees
Seachrán fáilte: a welcome distraction
Iompar: transport
Leathnach baile: homepage
Liathróidí sneachta: snowballs

Advertisements